İdari Personel


Serkan IŞIKLAR

Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı


Mustafa ASLAN

Rehber Öğretmen


Nazlı AKPINAR

Rehber Öğretmen


Mete HAKVERDİ

Sınav Okuma ve Değerlendirme


Leyla ÖZAY

Acil Bilgi Sistemi


Nurçe ZERMAN

Özel Kalem